DHA smart algal บำรุงสมองของลูกน้อย

DHA  คือกรดไขมันจำเป็นในตระกูลโอเมก้า 3 เป็นโครงสร้าง พื้นฐานของเซลล์สมองและจอประสาทตาในสัตว์ ในสมองและเซลล์ประสาท ตาของคนเราประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด แต่ชนิดที่มีมากที่สุด  โดยพบในสมอง 40% และพบในจอประสาทตา 60% เท่ากับ เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์สมอง DHA ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ของปลายประสาท ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณและส่งผ่านข้อมูล ระหว่างเซลล์สมองด้วยกัน

ร่างกายไม่สามารถสร้าง DHA เองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ดีเอชเอ มีมากในนมแม่ ในปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาโอลาย ปลาทู และสาหร่ายทะเลบางชนิด และมีมากในปลาน้ำจืดที่มีไขมันสูง เช่น ปลาสวาย ปลาช่อน

 

DHA สรรพคุณมีมากมาย

ในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์จะได้รับ ดีเอชเอ ผ่านทางสายสะดือโดยตรง เพราะทารกในครรภ์มีเอ็นไซน์ที่ใช้ในการสังเคราะห์กรดไขมันโอเมก้า 3 ให้เป็น DHA ไม่เพียงพอ และทารกในครรภ์จะสะสม ดีเอชเอ ไว้ในสมองมากเป็นพิเศษในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด เนื่องจากในช่วงนี้อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นลูกจะได้รับจากการกินนมแม่ช่วงหลังคลอด จะเห็นได้ว่าเด็กได้รับสารอาหาร  DHA  ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จากอาหารที่แม่ทานเข้าไปจนถึงหลังคลอดจากน้ำนมแม่ องค์กรนานาชาติ แนะนำให้แม่ตั้งครรภ์ และแม่ให้นมบุตรรับประทาน ดีเอช A ในปริมาณ 200 มก./วัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของสมองลูก

ผลการวิจัยหลายฉบับได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของ DHA กับการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ต่อมาจึงได้มีการทำวิจัยในเด็กระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “ประโยชน์ของการเพิ่ม DHA ในน้ำนมมาผลิตเป็นนมของโรงเรียน” โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้เติม ดีเอชเอ ลงไปในนมโรงเรียนที่แจกให้กับเด็กประถมศึกษาในปริมาณ 100 มิลลิกรัมทุกวัน และให้เด็กดื่มตลอดภาคการศึกษา พบว่า ดีเอชเอ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่าย และการขาดเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 10% และในกลุ่มที่ได้รับเพิ่มขึ้นไปถึง 1,000 มิลลิกรัม เด็กมีการเจ็บป่วยลดลง การหยุดเรียนจากการเจ็บป่วยน้อยลงถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของเด็กในวัยเดียวกันและอยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้รับนมที่เติม ดีเอชเอ และช่วยในเด็กสมาธิสั้นให้ดียิ่งขึ้นด้วย

Scridb filter